HusCompagniet

Takfotens uppgift är att skydda fasaden vid nederbörd vilket är vanligt i snörika trakter såsom Alperna. Denna byggnadsstil blev vanlig i Sverige under 1800-talets träbyggnadskonst och döptes till szweizerstil.

Valet av takfot eller ingen takfot kan sätta det arkitektoniska uttrycket. När du väljer ett tak utan takfot så får huset en mer modern, minimalistisk stil medan ett hus med takfot får ett mer klassiskt uttryck. Här ser du några exempel på hus med och utan takfot.