HusCompagniet

Ett H-Hus är en kompakt lösning som passar bra på kvadratiska tomter. H-huset går lätt att dela in i olika avdelningar. H formen är en egant lösning som ger möjlighet till terrasser på båda sidor om huset.

Huscompagniets hus karaktäriseras av modern och tidlös formgivning med målet att skapa en öppen, ljus och trivsam karaktär samtidigt ge plats åt praktiska och funktionella lösningar. Det ska vara skönt att komma hem. Det är du som bestämmer vilken planritning, arkitekturstil, takform och vilken fasad ditt H-hus ska ha.