HusCompagniet

Ett bra sätt att förlänga utesäsongen med. Ett T-Hus passar utmärkt på långsmala tomter.

Huscompagniets hus karaktäriseras av modern och tidlös formgivning med målet att skapa en öppen, ljus och trivsam karaktär samtidigt ge plats åt praktiska och funktionella lösningar. Det ska vara skönt att komma hem. Det är du som bestämmer vilken planritning, arkitekturstil, takform och vilken fasad ditt T- hus ska ha.