HusCompagniet

Nu när planlösning, alla ritningar för fasader och situationsplan är klara samt exteriöra materialval valda är det dags att söka bygglov. Räkna med att det kan ta upp till 10 veckor för kommunen att handlägga ditt ärende och att handläggningstiden kan förlängas om det behövs göras några kompletteringar. I det här skedet behöver du också utse och ange vem som är kontrollansvarig (KA) och ser till att projektet följer byggregler.

Vårt team tar fram alla ritningar och tekniska handlingar som behövs för att din ansökan ska betraktas som fullständig. Vi ser till att alla delar av projektet följer krav, lagar och byggregler till punkt och pricka. Det är enkelt, tryggt och smidigt att bygga hus med oss.

 

Ditt ansvar som kund:

Välj ut och anmäl en kontrollansvarig som ska stå med i ansökan om bygglov. Tänk på att om din tomt kräver en utökad markplanering eller marklov så behöver du anlita en konsult som hjälper dig med detta.

 

Kontrollansvarig (KA):

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan samt se till att projektet följer byggregler. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet