HusCompagniet

Nu börjar det roliga. Ett väldesignat hus sätter guldkant på tillvaron och förenklar din vardag. Du får en inbjudan till att göra dina val och tillval tillsammans med HusCompagniet och leverantörer av kök, badrum, klädvård, el med mera. De slutgiltiga ritningarna och materialvalen skickas till dig för slutgiltig kontroll och godkännande.

 

Ditt ansvar som kund:

När alla valen och tillvalen är gjorda är det viktigt att du försäkrar dig om att allt tydligt framgår av ritningarna och materialvalen som du sedan skriver under. Endast skriftliga avtal är gällande.