HusCompagniet

Parallellt med handläggningstiden för bygglovet ansvarar HusCompagniet för att en förundersökning av din tomt inleds med lantmätare och geotekniker. Lantmätaren mäter in tomten och sätter ut grova markeringar för var huset kommer att vara placerat. Geoteknikern provborrar med syfte att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden så att val av metod för grundläggning och förstärkning blir korrekt utfört.

HusCompagniet sammanställer ett erbjudande om eventuella extra kostnader för markarbeten. Detta erbjudande ska godkännas och undertecknas. Vi ombesörjer ansökan om anslutning av byggström, vatten och avlopp via den fullmakt du signerade i samband med kontraktsskrivning.

HusCompagniet förutsätter fritt arbetsområde och tillgänglighet till byggplatsen. Det är viktigt att lastbilar m.m. kan komma fram till tomten vilket kan exempelvis medföra att det behövs extra körplåtar.

 

Ditt ansvar som kund:

Tomten måste vara byggklar. Det innebär att det ska finnas vatten, avlopp och elanslutningar, tydligt markerade, synliga och anslutna. När byggnationen sätter igång så ska alla abonnemang vara tecknade och anslutningarna fungera på tomten. Eventuella stubbar, träd, byggnader, jordhögar mm. ska vara borta före byggstart.

Så fort du tillträder tomten är du ägare av en fastighet och i detta fall en byggherre. Vi rekommenderar att du tecknar en försäkring som gäller under byggtiden och som skyddar dig som byggherre mot bland annat skadeanspråk i samband med byggnadsarbete. Fråga ditt försäkringsbolag om hur det fungerar. Vid godkänd slutbesiktning ska försäkringen omvandlas till en fullvärdesförsäkring, en s.k. hem- och villaförsäkring. För själva bygget och huset har HusCompagniet en försäkring.