HusCompagniet

HusCompagniet bjuder in till uppstartsmöte på kontoret. Under mötet går vi igenom alla viktiga handlingar, detaljer kring den byggklara tomten (se punkt 5 tomten) och information inför själva husbygget.

 

Ditt ansvar som kund:

Att närvara vid uppstartsmötet.

Du ansvarar för att meddela eventuell vägförening om nybyggnation samt att meddela eventuella grannar som påverkas av byggnationen i god tid före arbetenas påbör­jande. Vid kommunal väg erfordras normalt inte att kom­munen meddelas.