Bygga hus guide från husdröm till drömhus

Det är en sak att drömma om ett nytt hus och en annan är att förverkliga sin husdröm. Det är mycket att tänka på när man ska bygga sitt eget hus. Genom denna ”bygga hus guide” vill vi ge dig inblick i de olika faserna under ett husbygge så att du får konkreta tips och verktyg på vägen.

Flera av fallgroparna vid ett husbygge kan undvikas genom att överlåta det övergripande ansvaret till professionella fackmän. Det kan därför vara en stor fördel att låta en husleverantör stå för hela processen från pappersarbete till att leda bygget.

Även om du överlåter ansvaret till en husleverantör så finns det ändå vissa val du själv måste göra både under och efter bygget. Det kan du läsa om på följande sidor.

 

Inspirationsfasen

Ett nytt husbygge börjar nästan alltid med en dröm. En dröm om att bygga sitt eget hus och sätta sin egen stil på det som ska vara familjens framtida hem.

Läs mer

Behovsfasen

Vid en tidpunkt blir husdrömmen mer konkret. Du börjar tänka praktiskt och ställa frågor som berör familjens behov i ert nya hus.

Läs mer

Ekonomifasen

Mycket kan ha ändrat sig sedan du senast gick igenom hushållets ekonomi. Det kan ha stort inflytande på byggplanerna. Vad får det kosta? Hus, tomt, anslutningsavgifter, bygglov etc. Nästa steg är att få klarlagt, vad du kan och vill bygga för.

Läs mer

Planeringsfasen

Snart kommer du att se era drömmar ta form. Oavsett om du väljer ett typhus eller ritar huset själva, ska era idéer och tankar ritas upp.

Läs mer

Byggfasen

När det första spadtaget tas på tomten, går den sista delen av projektet i gång – och drömmen om ert nya hem kommer snart att bli förverkligad.

Läs mer