4. Bygglov

Nu när planlösning, alla ritningar för fasader och situationsplan är klara samt exteriöra materialval valda är det dags att söka bygglov. Räkna med att det kan ta upp till 10 veckor för kommunen att handlägga ditt ärende och att handläggningstiden kan förlängas om det behövs göras några kompletteringar. I det här skedet behöver du också utse och ange vem som är kontrollansvarig (KA) och ser till att projektet följer byggregler och möter kvalitetskrav.

Vårt team tar fram alla ritningar och tekniska handlingar som behövs för att din ansökan ska betraktas som fullständig. Vi ser till att alla delar av projektet följer krav, lagar och byggregler till punkt och pricka. Det är enkelt, tryggt och smidigt att bygga hus med oss.

Här kan du läsa om hur en bygglovsprocess går till.

Ditt ansvar som kund:

Välj ut och anmäl en kontrollansvarig som ska stå med i ansökan om bygglov.

Kontrollansvarig (KA):

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan samt se till att projektet följer byggregler och kvalitetskrav. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

TILLBAKA TILL ÖVERSIKTEN

Klicka här så kommer du tillbaka till översikten med alla stegen i bygga hus steg-för-steg.

VIDARE TILL NÄSTA STEG

Klicka här så kommer du vidare till nästa steg i vår bygga hus steg-för-steg.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search