G
uide till faserna under ett husbygge

Det är en sak att drömma om ett nytt hus – en annan att förverkliga sin dröm i levande livet. Denna guide ger er inblick i faserna under ett husbygge så att ni får mer på fötterna när det gäller att realisera er dröm.

Flera av fallgroparna vid husbyggen kan undvikas genom att överlåta det övergripande ansvaret till professionella fackmän. Det kan därför vara en stor fördel att låta en byggfirma stå för hela processen från pappersarbete till att leda bygget.

Även om ni överlåter ansvaret för bygget till ett byggföretag finns det ändå vissa val ni själva måste göra både under och efter bygget. Det kan ni läsa om på följande sidor.

Vi hoppas att era drömmar blir verklighet och att ni hittar hem tryggt!

Inspirationsfasen

Ett nytt husbygge börjar nästan alltid med en dröm. En dröm om att bygga sitt eget hus och sätta sin egen prägel på det som skall vara familjens framtida hem.

Les mere

Behovsfasen

Vid en tidpunkt blir era drömmar mer konkreta. Ni börjar tänka praktiskt och ställa frågor om vad Ni har för behov i ert nya hus.

Les mere

Ekonomifasen

Mycket kan ha ändrat sig sedan Ni senast gick igenom er ekonomi. Det kan ha stort inflytande på era byggplaner. Vad får det kosta? Hus, tomt, anslutningsavgifter, bygglov etc. Nästa steg är att få klarlagt, vad Ni kan och vill bygga för.

Les mere

Planeringsfasen

Snart kommer Ni att se era drömmar ta form. Oavsett om Ni väljer ett typhus eller ritar huset själva, skall era idéer och tankar ritas upp.

Les mere

Byggfasen

När det första spadtaget tas på tomten, går den sista delen av projektet i gång – och drömmen om ert nya hem kommer snart att bli förverkligad.

Les mere