Garantier och energideklaration

Äntligen står huset på plats och du har flyttat in. Men vad händer om det visar sig att det uppkommer fel efter slutbesiktningen? Konsumenttjänstlagen ligger som grund när hantverkare ska utföra arbetet till privatpersoner. Eftersom lagen inte anses vara tillräcklig för entreprenad av småhus finns en kompletterande lag, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, ABS09.

 • Garantierna för den utförda entreprenaden gäller i två år efter färdigställande och godkänd slutbesiktning. Under dessa två år ska entreprenören åtgärda uppkomna fel om entreprenören inte kan bevisa att hen inte orsakat felen.
 • När de två åren av garantitiden har passerat inträder en ansvarstid som gäller i upp till tio år efter slutfört arbete. Om fel uppstår under den perioden ligger bevisbördan hos kunden som måste bevisa att felet berott på ansvarslöshet från entreprenörens sida.

Obligatorisk energideklaration

Sedan år 2009 är det är obligatoriskt att genomföra en energideklaration på bostadshus. Det är ett verktyg som tagits fram i syfte att minska energianvändning och påverkan på miljön. Våra hus är framtidssäkrade och håller kommande byggreglers energikrav. Med vår välisolerade och täta konstruktion håller husen en högre energiklass än kravnivån. Du kan räkna med låga driftkostnader när du bygger hus med oss och samtidigt bidrar du till en hållbar framtid.

Energiprestanda

Så här fungerar energiklassningen av byggnader i Sverige

Alla byggnaders energiprestanda mäts efter en energiskala från A till G, där energiklass A står för en låg energiförbrukning och energiklass G hög. Boverket föreslår att nära-nollenergibyggnader ska innebära energiklass C. HusCompagniets hus har energiklass B. I hus med många stora glaspartier (särskilt mot norr och öster) och beroende på stora öppna ytor med högt i tak, kan energiklassen hamna på C.

 • EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden.
 • ≤ = mindre än eller lika med.
 • > = mer än.
 • A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
 • B = EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
 • C = EP är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
 • D = EP är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
 • E = EP är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
 • F = EP är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
 • G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.


Är nära passivhus


Alla HusCompagniets hus har Energi klass B och klarar framtidens krav. I hus med många stora glaspartier och flera öppna ytor kan energiklassen ibland hamna på C.


Motsvarar dagens krav på nya byggnader

TILLBAKA TILL ÖVERSIKTEN

Klicka här så kommer du tillbaka till översikten med alla faserna i vår bygga hus-guide.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search