HusCompagniet
  • Ta med kameran och dokumentera resan, det kan vara roligt att se bilderna när ni väl har flyttat in sen.
  • Innan du flyttar in besiktigas huset av en oberoende besiktningsman. Finns det fel och brister så noteras dessa i ett besiktningsprotokoll som alla parter skriver under.
  • Du får en underhållspärm för huset som ger anvisningar kring underhåll av golv, fönster, tekniska installationer och liknande i huset.

    Sedan är det bara att bo in dig i ditt alldeles egna, arkitektritade hus.

 

1. Hitta rätt tomt
2. Samla inspiration 
3. Utgå från dina behov
4. Dags att lösa ekonomin
5. Planera, rita huset, och sök bygglov
6. Få kontraktet på plats
7. Nu sätter bygget igång