HusCompagniet
Vad är ABS 18?
ABS kompletterar konsumenttjänstlagens regler med ytterligare bestämmelser för besiktning, tilläggsarbeten och försäkringsskydd vid kontraktsskrivning mellan entreprenad och privatpersoner. Syftet är att förtydliga vad parterna kommit överens om för att undvika meningsskiljaktigheter och tvister. ABS förhandlas fram av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, Trä- och Möbelföretagen och Gar-Bo Försäkring. Det är viktigt att både konsumenterna och företagen finns representerade i förhandlingarna eftersom ABS ska fungera som ett stöd för båda parter. De senaste tio åren har ABS 09 varit gällande och fungerat som branschstandard för all småhusbyggnation, men har i juni 2018 ersatts av ABS 18.

Vad har förändrats i ABS 18?
Nya ABS 18 skiljer sig inte särskilt mycket från ABS 09 i sin utformning, men två punkter har förändrats. Dels punkt 30 som hänvisar till lagen om färdigställandeskydd som ersatt lagen om byggfelsförsäkring. Dels punkt 31 som handlar om tvistlösning och ger information om möjligheten att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden och andra instanser för konsumentvägledning.

För dig som beställare är det också värt att veta att den tidigare rollen kvalitetsansvarig nu har ersatts av kontrollansvarig. I stort är uppdraget dock detsamma som tidigare.

Det faktum att vi på HusCompagniet gått över till ABS 18 innebär alltså att vi nu, säkrare än någonsin, kan erbjuda dig ett tryggt husköp.

Vill du veta mer om ABS 18?
Mer djupgående information hittar du hos Konsumentverket.