HusCompagniet

Det första steget i byggprocessen är att söka bygglov

När alla ritningar är klara är det dags att söka bygglov hos kommunen. Du måste ha bygglov för att kunna bygga ett nytt hus. Kommunens byggnadsnämnd fattar beslut efter att ha granskat dina ritningar och planer och stämt av dem mot detaljplanen för fastigheten. I din ansökan ska bland annat en situationsplan med nybyggnadskarta bifogas tillsammans med ritningar på fasader, plan, sektioner och markplanering.

Du ska också ha anlitat en kontrollansvarig, KA, som ska kunna granska byggnationen. En kontrollansvarig är den som ska stå vid din sida under byggtiden och säkerställa att projektet följs enligt plan- och bygglagen.

Våra säljare och konstruktörer hjälper dig att ta fram alla konstruktionshandlingar som krävs. Byggnadsnämnden har sedan tio veckor på sig att pröva din ansökan. Om de anser att du behöver ändra något kan handläggningstiden förlängas från att det nya förslaget inkommit. Därför är det bra att ha i åtanke att det kan ta tid att få bygglov och att väntan på tillstånd är en relativt stor del av byggprocessen.

Klimatsmart med tegelhus - stiligt vardagsrum

Startbesked efter tekniskt samråd

När du fått bygglov dröjer det fyra veckor innan beslutet vinner laga kraft och det alltså inte längre går att överklaga. Då kallas du ofta till ett tekniskt samråd med kommunens handläggare på byggnadsnämnden. Inför samrådet tar du och din KA fram en kontrollplan som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen och vem som ska utföra dem. På det tekniska samrådet går ni igenom kontrollplanen och diskuterar hur arbetet med husbygget ska planeras och organiseras. Eventuellt bestämmer ni också om kommunen ska göra ett arbetsplatsbesök under byggandet. Efter det tekniska samrådet får projektet startbesked från kommunen och det är dags att ta nästa steg i vår byggprocess – det första spadtaget!

Nu börjar vi bygga

När vi har fått startklart från kommunen kan vi äntligen börja bygga. Tack vare vår totalentreprenad slipper du samordna och leda de olika firmorna i byggarbetet. Du kan luta dig tillbaka och följa med i vår byggprocess, från det att grunden läggs till att badrummet kaklas och köket växer fram. Ta gärna bilder och dokumentera huset under dess framväxt. Det är alltid kul att kunna visa bilderna för dina nyfikna nära och kära och att kunna titta tillbaka när du väl flyttat in i huset.

 

Slutbesiktning och garantibesiktning

På avtalat datum står ditt drömhus färdigt och det är dags att flytta in. Men först ska huset slutbesiktigas av en oberoende besiktningsman. Tillsammans går ni igenom huset och kontrollerar alla utförda arbeten. Besiktningsmannen skriver ner eventuella fel och brister och att arbetet har utförts på ett korrekt sätt enligt kontraktet. Allt noteras i ett slutbesiktningsprotokoll. När besiktningsmannen godkänt byggprojektet får du nycklarna till ditt nya hus och kan börja leva och trivas. Om du som byggherre önskar det, går det att två år senare genomföra en garantibesiktning till självkostnad, där eventuella fel som framträtt under garantitiden noteras. HusCompagniet tar juridiskt ansvar för konstruktionen i tio år. För oss är det ett sätt att erbjuda ett tryggt husköp som gör att du kan sova gott i ditt nya hus. Här kan du läsa mer om oss på HusCompagniet som husleverantör.

 

Steg för steg från idé till inflyttning

Vi har sammanställt information om hur det går till från att vi träffas första gången till färdigt hus. Läs steg för steg till ditt livs hus här.