HusCompagniet

Varför är det bättre att bygga hus med tegel?

Ett hus byggt med tegel är solitt och motståndskraftigt mot väder och vind. Fasaden kräver knappt något underhåll, vilket ger dig tid och pengar till annat än att måla om.  En annan fördel med stenväggar är att de värms och kallnar långsamt, vilket tillsammans med den genomtänkta och välbeprövade konstruktionen ger en jämn och behaglig inomhustemperatur året om. I det gedigna huset dämpas ljudet utifrån och du får en lugn oas att trivas i.

Varför är tegel ett klimatsmart alternativ?

Tegel är till 100 % tillverkat av naturens råvaror – sand, lera, vatten och eld. Det är ett bra val för att minska koldioxidutsläppen, eftersom den långa hållbarheten minimerar behovet av att producera nya stenar, byta material och långa transporter.

Produktionen av tegel sker dels vid lergrävningsplatsen, dels på fabrik. Genom att förlägga fabriken nära utgrävningsplatsen minimeras transportavstånden. Vid brännprocessen förbrukas 2 400 kJ per kg tegelstenar. 95 % av bränslet är naturgas, vilket ger den lägsta nivån av koldioxidutsläpp per dag av alla fossila bränslen.

För att minska klimatpåverkan med ytterligare 30 % så används ofta så kallade sågspånsstenar, vars massa innehåller en mindre mängd sågspån som brinner upp i brännugnen. Det ger tegelstenar med många små hål och porer, som är lättare att bära och ger ett bättre inomhusklimat. (källa www.dansketegl.dk)

Hus byggt med tegel påverkar totalekonomin och miljöbelastningen positivt under hela sin livslängd eftersom huset kan stå i mer än hundra år.

Tegel och trä i våra hus minskar vår totala klimatpåverkan

Produktion av stål och betong bidrar till koldioxidutstläpp och genom att ha trä i den bärande konstruktionen minskar vi dessa utsläpp. Trä är förnybart och lagrar koldioxid från planta genom hela husets livstid. Det är också vetenskapligt bevisat att trä i byggnader är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande enligt forskningsprojektet Wood2New.

HusCompagniets hus med dess 432 mm tjocka ytterväggar är välisolerade och energisnåla som bidrar till lägre energiförbrukning.

Besök vårt tegelhus och känn skillnaden. Läs mer om visningshus här.