HusCompagniet

Vad ingår i totalentreprenad?
När du bygger hus med oss är en tomt det enda du behöver ordna på egen hand. Du kan också hitta tomter till salu hos HusCompagniet. Totalentreprenad innebär att vi ansvarar vi för framtagning av ritningar, bygglovsunderlag, projektering, upphandling och samordning av alla hantverkare och underleverantörer, sköter hela byggnationen och ser till att du får ett inflyttningsklart hem.

Enkelt förklarat innebär det att du skriver kontrakt med en enda part.

Från husdröm till drömhus med totalentreprenad
Resan börjar med att vi tillsammans tittar på familjens behov och livsstil. Detta mynnar sedan ut i framtagning av hustyp, stil, planlösning och materialval som matchar familjens ekonomi och husdröm. När du har godkänt underlaget skrivs ett kontrakt och vi ansvarar för framtagning av bygglovshandlingar. Vi ser till att alla delar följer krav, lagar och byggregler – det ska kännas tryggt att bygga hus med oss.

Parallellt med handläggningstiden för bygglovet ansvarar HusCompagniet för att en förundersökning görs av din tomt tillsammans med lantmätare och geotekniker. Tomten mäts in och geoteknikern provborrar med syfte att fastställa markförhållandena för rätt val av grundläggningsmetod och förstärkning blir korrekt utfört. Vi ombesörjer också ansökan om el-, vatten- och avloppsanslutning till tomten. Du som kund ansvarar för att tomten ska vara byggklar innan byggstart.

Sedan börjar det roliga – att designa insidan av huset där du gör dina val och tillval samt träffar våra underleverantörer av kök, badrum, klädvård, el, golv, klinker med mera. När alla valen är godkända påbörjar vi projekteringen av ditt hus. I detta steg av totalentreprenaden skapar våra arkitekter tekniska ritningar såsom ritning på konstruktion, ventilation, värme, vatten, sanitet etc.

När bygglovet är beviljat och vi har projekterat huset bokar HusCompagniet tid för ett samrådsmöte hos kommunen där du, din kontrollansvarige, HusCompagniets representant och kommunens byggnadsinspektör deltar. Här går vi igenom alla handlingar och när dessa blir godkända får vi ett startbesked. Efter samrådsmötet bjuder HusCompagniet in till ett uppstartsmöte där du får träffa projektledaren som ansvarar för ditt husbygge. Ni går tillsammans igenom alla viktiga handlingarna inför själva husbygget och sedan förbereds allt för byggstart.

Vi ser till att samordna och koordinera alla hantverkare, leverantörer, installationer med mera så att ditt husbygge flyter på så smidigt som möjligt. Du slipper springa iväg från jobbet för att ta emot leveranser eller lägga tid på att pussla ihop olika hantverkares scheman. Det är totalentreprenad.

Varför välja totalentreprenad?
Den största fördelen med att välja totalentreprenad är att få ett sammanhållet projekt med en professionell projektledare som ser till att huset blir klart på utsatt tid. Det är inte helt lätt att koordinera ett husbygge. Branschen kryllar av svåra begrepp och komplicerade regler, så det kan vara skönt att lämna över till någon som varit med förut.

Vill du veta mer?
Totalentreprenad är en smidig lösning för dig som vill göra ett tryggt husköp. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Läs mer om hur det går till att bygga hus steg för steg.