7. Projektering

Innan projekteringen påbörjas är det viktigt att alla handlingar är påskrivna och låsta, vilket sker vid ett gemensamt möte mellan kund, säljare och konstruktör. Först då övertar HusCompagniets projekteringsavdelning handlingarna och påbörjar arbetet av de tekniska ritningarna som innehåller ritningar på konstruktion, ventilation, värme, vatten och sanitet etc.

Ditt ansvar som kund:

Att delta i mötet som du blir kallad till inför projektering.

TILLBAKA TILL ÖVERSIKTEN

Klicka här så kommer du tillbaka till översikten med alla stegen i bygga hus steg-för-steg.

VIDARE TILL NÄSTA STEG

Klicka här så kommer du vidare till nästa fas i bygga hus steg-för-steg.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search