Så fungerar Boverkets nya regler för nära-nollenergibyggnader

Senast den 31 december 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader. Direktivet finns till för att skapa mer energieffektiva byggnader. Det är Energimyndigheten och Boverket som driver arbetet med att implementera EU-direktivet i svensk lagstiftning. Redan i juli 2017 förändrades Boverkets byggregler (BBR) i ett första krafttag. Nästa steg innebär skärpta energikrav som beräknas börja gälla den 1 januari 2020. Men vad innebär de nya, skärpta reglerna egentligen för dig som vill bygga eget hus?

Vad är en nära-nollenergibyggnad?

En nära-nollenergibyggnad är en byggnad med mycket hög energiprestanda och därmed energieffektivitet. Nära noll innebär att den låga mängden energi som krävs till huset bör i mycket hög grad komma från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.

Boverkets nya regler 2017

I juli 2017 togs det första steget i arbetet med att implementera EU-direktivet om nära-nollenergibyggnader genom att förändra Boverkets byggregler. Förändringen innebar dock inte några nya regler för nära-nollenergibyggnader, utan berörde framför allt ändrade formuleringar i regelverket. De skärpta kraven införs istället i det andra skedet, som beräknas träda i kraft 2020. Följande förändringar gjordes i juli 2017:

 • Systemgränsen ändrades från levererad energi till byggnaden till primärenergi
 • Byggnadens energiprestanda anges nu som primärenergital (EPpet). Det tidigare begreppet specifik energianvändning försvann.
 • Primärenergifaktorer infördes för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas
 • Kategorin elvärmda byggnader försvann
 • De fyra klimatzonerna ersattes av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå.

Skärpta krav från 2020

För att möta EU-direktivet ska alla nya byggnader i Sverige vara nära noll-energibyggnader från och med 2021. Energiprestanda bedöms utifrån en skala från A-G, där energiklass A motsvarar låg energiförbrukning, medan G innebär hög energiförbrukning. Boverkets förslag på nya skärpta lagkrav innebär att alla byggnader ska uppfylla energiklass C.

Så påverkar de nya reglerna dig

Hus som idag är byggda med energisystem som berg- eller jordvärme eller får sin energi från luft och vatten påverkas inte i någon större utsträckning av de nya kraven. För dig som har frånluftsvärmepump finns det en risk att du behöver byta värmesystem. Det beror på hur väl din frånluftsvärmepump presterar. Det är dyrare att installera bergvärme och jordvärme. Den positiva aspekten i det hela är dock målet att sänka energiförbrukningen, vilket i sin tur kommer ge dig lägre uppvärmningskostnader.

Våra hus möter framtidskraven

Alla HusCompagniets hus är framtidssäkrade och möter de skärpta kraven på nära-nollenergibyggnader med god marginal. Tack vare vår välisolerade och täta byggkonstruktion håller våra hus energiklass B. I hus med många stora glaspartier och flera öppna ytor kan energiklassen ibland hamna på C.

Vi provtrycker våra hus för att säkerställa tätheten. Resultaten visar att vi uppfyller täthetskraven som ställs på passivhus. När du bygger hus med oss på HusCompagniet kan du alltså räkna med låga energiräkningar, samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid.

Energiprestanda

SÅ HÄR FUNGERAR ENERGIKLASSNINGEN AV BYGGNADER I SVERIGE

Alla byggnaders energiprestanda mäts efter en energiskala från A till G, där energiklass A står för en låg energiförbrukning och energiklass G hög. Boverket föreslår att nära-nollenergibyggnader ska innebära energiklass C. HusCompagniets hus har energiklass B. I hus med många stora glaspartier (särskilt mot norr och öster) och beroende på stora öppna ytor med högt i tak, kan energiklassen hamna på C.

 • EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden.
 • ≤ = mindre än eller lika med.
 • > = mer än.
 • A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
 • B = EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
 • C = EP är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
 • D = EP är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
 • E = EP är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
 • F = EP är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
 • G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.


Är nära passivhus


Alla HusCompagniets hus har Energi klass B och klarar framtidens krav. I hus med många stora glaspartier och flera öppna ytor kan energiklassen ibland hamna på C.


Motsvarar dagens krav på nya byggnader

BOKA
TID FÖR MÖTE

Vill du veta mer om hur du skulle kunna förverkliga dina husdrömmar? Boka tid för ett förutsättningslöst möte.

BESTÄLL
VÅR KATALOG IDAG

HusCompagniets katalog är fylld med inspiration och information för dig som vill bygga ditt drömhus.

KONTAKTA
OSS GÄRNA

När du väljer ett hus från HusCompagniet är du i trygga händer. Kontakta oss så berättar vi mer.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search