8. Tekniskt samrådsmöte hos kommunen

När bygglovet är beviljat och vi har projekterat huset ansöker HusCompagniet om en tid för samrådsmöte hos kommunen. På samrådsmötet deltar du, HusCompagniets representant och din kontrollansvarige tillsammans med kommunens byggnadsinspektör.

Vid samrådsmötet går man igenom bland annat byggets planering och organisation, innehållet i kontrollplanen, bygghandlingar, kommunens behov av arbetsplatsbesök etc., för att bygglagstiftningens krav ska uppfyllas.

När byggnadsinspektören godkänt alla handlingar får du ett startbesked som anger att du får lov att börja bygga.

Ditt ansvar som kund:

Att närvara vid samrådsmötet.

Kontrollansvarig

Den kontrollansvarige ska närvara vid ett tekniskt samråd och vidare vid besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

TILLBAKA TILL ÖVERSIKTEN

Klicka här så kommer du tillbaka till översikten med alla faserna i bygga hus steg-för-steg.

VIDARE TILL NÄSTA STEG

Klicka här så kommer du vidare till nästa steg i bygga hus steg-för-steg.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search