5. Tomten

Parallellt med handläggningstiden för bygglovet ansvarar HusCompagniet för att en förundersökning av din tomt inleds med lantmätare och geotekniker. Lantmätaren mäter in tomten och sätter ut grova markeringar för var huset kommer att vara placerat. Geoteknikern provborrar med syfte att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden så att val av metod för grundläggning och förstärkning blir korrekt utfört.

HusCompagniet sammanställer ett erbjudande om eventuella extra kostnader för markarbeten. Detta erbjudande ska godkännas och undertecknas. Vi ombesörjer ansökan om anslutning av byggström, vatten och avlopp via den fullmakt du signerade i samband med kontraktsskrivning.

HusCompagniet förutsätter fritt arbetsområde och tillgänglighet till byggplatsen. Det är viktigt att lastbilar m.m. kan komma fram till tomten vilket kan exempelvis medföra att det behövs extra körplåtar.

Ditt ansvar som kund

Tomten måste vara byggklar. Det innebär att det ska finnas vatten, avlopp och elanslutningar, tydligt markerade, synliga och anslutna. När byggnationen sätter igång så ska alla abonnemang vara tecknade och anslutningarna fungera på tomten. Eventuella stubbar, träd, byggnader, jordhögar mm. ska vara borta före byggstart.

Så fort du tillträder tomten är du ägare av en fastighet och i detta fall en byggherre. Vi rekommenderar att du tecknar en försäkring som skyddar dig som byggherre mot bland annat skadeanspråk i samband med byggnadsarbete. Fråga ditt försäkringsbolag om hur det fungerar. För själva bygget och huset har HusCompagniet en försäkring. Vid godkänd slutbesiktning ska försäkringen omvandlas till en fullvärdesförsäkring, en s.k. hem- och villaförsäkring.

TILLBAKA TILL ÖVERSIKTEN

Klicka här så kommer du tillbaka till översikten med alla stegen i bygga hus steg-för-steg.

VIDARE TILL NÄSTA STEG

Klicka här så kommer du vidare till nästa steg i bygga hus steg-för-steg

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search