Så ser vår byggprocess ut

Det är framför allt i de första delarna av byggprocessen som du som beställare är aktiv. I själva projekteringsfasen designar och planerar vi ditt hus tillsammans så att det blir precis som du har tänkt dig. Redan i det här skedet är det bra att du har kollat med banken vad allt får lov att kosta så att vi kan möta dina behov och din ekonomi. HusCompagniet har totalentreprenad på samtliga hus, vilket innebär att vi sköter både projektering och utförande. Därmed behöver du bara skriva ett enda kontrakt, med oss, och sedan anlitar vi underleverantörer för allt från elinstallationer till målning. Här berättar vi mer om vår byggprocess, från bygglov till garantibesiktning.

Det första steget i byggprocessen är att söka bygglov

När alla ritningar är klara är det dags att söka bygglov hos kommunen. Du måste ha bygglov för att kunna bygga ett nytt hus. Kommunens byggnadsnämnd fattar beslut efter att ha granskat dina ritningar och planer och stämt av dem mot detaljplanen för fastigheten. I din ansökan ska bland annat en situationsplan med nybyggnadskarta bifogas tillsammans med ritningar på fasader, plan, sektioner och markplanering. Du ska också ha anlitat en kontrollansvarig, KA, som ska kunna granska byggnationen. En kontrollansvarig är den som ska stå vid din sida under byggtiden och säkerställa att projektet följs enligt plan- och bygglagen. Våra säljare och konstruktörer hjälper dig att ta fram alla konstruktionshandlingar som krävs. Byggnadsnämnden har sedan tio veckor på sig att pröva din ansökan. Om de anser att du behöver ändra något kan handläggningstiden förlängas från att det nya förslaget inkommit. Därför är det bra att ha i åtanke att det kan ta tid att få bygglov och att väntan på tillstånd är en relativt stor del av byggprocessen.

Startbesked efter tekniskt samråd

När du fått bygglov dröjer det fyra veckor innan beslutet vinner laga kraft och det alltså inte längre går att överklaga. Då kallas du ofta till ett tekniskt samråd med kommunens handläggare på byggnadsnämnden. Inför samrådet tar du och din KA fram en kontrollplan som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen och vem som ska utföra dem. På det tekniska samrådet går ni igenom kontrollplanen och diskuterar hur arbetet med husbygget ska planeras och organiseras. Eventuellt bestämmer ni också om kommunen ska göra ett arbetsplatsbesök under byggandet. Efter det tekniska samrådet får projektet startbesked från kommunen och det är dags att ta nästa steg i vår byggprocess – det första spadtaget!

Vi bygger!

När vi har fått startklart från kommunen kan vi äntligen börja bygga. Tack vare vår totalentreprenad slipper du samordna och leda de olika firmorna i byggarbetet. Du kan luta dig tillbaka och följa med i vår byggprocess, från det att grunden läggs till att badrummet kaklas och köket växer fram. Ta gärna bilder och dokumentera huset under dess framväxt. Det är alltid kul att kunna visa bilderna för dina nyfikna nära och kära och att kunna titta tillbaka när du väl flyttat in i huset.

Slutbesiktning och garantibesiktning

På avtalat datum står ditt drömhus färdigt och det är dags att flytta in. Men först ska huset slutbesiktigas av en oberoende besiktningsman. Tillsammans går ni igenom huset och kontrollerar alla utförda arbeten. Besiktningsmannen skriver ner eventuella fel och brister och att arbetet har utförts på ett korrekt sätt enligt kontraktet. Allt noteras i ett slutbesiktningsprotokoll. När besiktningsmannen godkänt byggprojektet får du nycklarna till ditt nya hus och kan börja leva och trivas. Om du som byggherre önskar det, går det att två år senare genomföra en garantibesiktning till självkostnad, där eventuella fel som framträtt under garantitiden noteras. HusCompagniet tar juridiskt ansvar för konstruktionen i tio år. För oss är det ett sätt att erbjuda ett tryggt husköp som gör att du kan sova gott i ditt nya hus. Här kan du läsa mer om oss på HusCompagniet som husleverantör.

BOKA
TID FÖR MÖTE

Vill du veta mer om hur du skulle kunna förverkliga dina husdrömmar? Boka tid för ett förutsättningslöst möte.

BESTÄLL
VÅR KATALOG IDAG

HusCompagniets katalog är fylld med inspiration och information för dig som vill bygga ditt drömhus.

KONTAKTA
OSS GÄRNA

När du väljer ett hus från HusCompagniet är du i trygga händer. Kontakta oss så berättar vi mer.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search